Het extensief groendak bestaat enkel uit sedum en komt tot maximaal 15 cm hoog

Het extensief groendak heeft een beperkte substraatdikte van tussen de 5 en de 15 cm. Het zijn dus lichtgewichten. Dit impliceert wel dat men beperkt is in de plantenkeuze en het dus in de regel voornamelijk over vetplantjes en grassoorten gaat. Geringe diepgang van de wortels en weinig behoefte aan water zijn de 2 kenmerken op basis waarvan sedum zich prima kan handhaven op platte en zelfs hellende daken. Het extensief groendak kan voort zonder veel onderhoud.

HET INTENSIEF GROENDAK BEVAT TEVENS GRASSEN, STRUIKJES EN ZELFS BOOMPJES EN IN DIE ZIN LIJKT HET WEL EEN DAKTUIN

Het intensief groendak begint pas op 15 cm hoogte en bestaat niet alleen uit sedumplanten maar ook grassen, struikjes en zelfs boompjes maken er deel van uit. Het gewicht ligt dan ook vele malen hoger en het is aan de dakdekker of architect om uit te maken of er voldoende draagkracht voor is. Het intensief groendak wordt feitelijk enkel toegepast bij platte daken met meer dan gemiddelde oppervlakten. Alleszins is het intensief groendak veel arbeidsintensiever, behoeft het een irrigatiesysteem en regelmatige bemesting.