WAT IS EEN GROENDAK te Tremelo EN WAAROM WERD HET INEENS ZO POPULAIR

Een groendak te Tremelo is over quasi de ganse dakoppervlakte begroeid met echte, levende groensoorten.

Met een groendak ook sedumdak genoemd te Tremelo loop je voortaan in de kijker en draag je bij tot een gunstiger klimaat. Een begroeid dak is een begoed dak.

Groendaken werden al langer op platte daken toegepast. Intussen is het trendy geworden, ook bij particuliere woningen. Vroeger werd een groen dak aangelegd door bedrijven die zich een groen imago wensten aan te meten. Met succes, want een mooie blikvanger was het alleszins en nog steeds.

Maar de voordelen van een groendak te Tremelo blijken veel meer te zijn dan dat. Intussen is de groendaktechnologie geëvolueerd en kan het evengoed aangelegd worden op dakconstructies met hellingshoek tot 40 graden of zelfs iets meer. Woningen, kantoren, projecten, bedrijfspanden, loodsen, openbare gebouwen, stallingen en speciale constructies komen ervoor in aanmerking. Groendak en sedumdak zijn synoniem; soms worden ze vermengd met begrippen als biodiversiteitsdak, vegetatiedak of natuurdak. Doorgaans maakt men onder groendaken onderscheid tussen het extensief groendak en het intensief groendak.

Groene daken hebben, om goed te zijn, meerdere lagen.

WAARAAN MOET UW DAK VOLDOEN OM EEN GROENDAK TE KUNNEN LEGGEN?

  Vooreerst: de dakconstructie moet voldoende kloek zijn om het bijkomend gewicht te kunnen dragen. Dit aspect wordt best beoordeeld door een ervaren dakwerker of architect. Voor een extensief groendak beloopt de extra belasting  tussen de 20 en 100 kilogram per m². Het intensief groendak weegt al gauw 350 kilo en meer. In sommige gevallen dringen structurele aanpassingen aan het dak zich op zo men per se een groendak of daktuin wenst. Ten tweede dient de bestaande dakbedekking kwalitatief en overal waterproof te zijn teneinde vocht en ingroei van wortels te voorkomen. Specifiek voor groendaken bestaan dakafdichtingen met speciaal membraan.

   

  de grote voordelen van groene daken in Tremelo zijn legio. We overlopen ze van algemeen naar specifiek

   Groendaken hebben eigenlijk niets dan voordelen. Zeker de dag van vandaag.

   • Het groendak levert substantiële bijdrage aan het klimaat in het algemeen,
   • het is bevorderlijk voor de biodiversiteit in het bijzonder,
   • houdt regenwater langer vast, alleszins bij van hevige neerslag waar we meer en meer onderhevig aan zijn. Waterbuffering is belangrijk geworden.
   • Een groendak te Tremelo betekent extra luchtzuivering,
   • mildert de omgevingstemperatuur in stedelijke omgevingen,
   • beïnvloedt het sociaal leven, menselijk welzijn en geluksgevoel,
   • het vormt een beschermlaag en verlengt de levensduur van uw dak,
   • geldt als extra dakisolatie,
   • fungeert tegelijk als geluidsisolatie.
   • Indien van toepassing: elk groendak doet de zonnepanelen beter presteren.
   • Het groendak in Tremelo vormt van nature een brandwerende laag,
   • oogt mooi en genereert zonder twijfel meerwaarde voor het pand.

   HOEVEEL LAGEN HEEFT EEN GROENDAK te Tremelo?

   Een groendak telt minstens 4 geledingen.

   • Afdoende bescherming tegen vocht en wortel ingroei.
   • Zone voor drainage en filtering. Deze laatste dient om verstoppingen tegen te gaan.
   • Substraatlaag voor bemesting.
   • De eigenlijke vegetatie uit sedum.